pohled dum

 

Jednalo se o nemovitost v insolvenčním řízení. Dlužník byl po celou dobu nekontaktní a neposkytoval součinnost insolvenčnímu správci. Dle pokynu zajištěného věřitele proběhly dvě neúspěšné dražby. O nemovitost nikdo nejevil zájem. Následně se přihlásil zájemce přímo insolvenčnímu správci se žádostí o odkup, ale pár dní před podpisem kupní smlouvy od prodeje odstoupil. Tento stav trval přes 2 roky a po celou dobu nikdo nejevil zájem. Následně byl prodej svěřen naší společnosti. Pokyn zajištěného věřitele byl změněn na prodej přímý. Nemovitost jsme prodali během 14 dnů prověřenému klientovi z naší databáze. Celá transakce proběhla rychle a bez problémů.

  

vnitřní prostor1 vnittniprostor2vnitrniprostor4

 

vnitrniprostor5